Biofriendly Home O Green Plus® Partneri Kontact Fuel Enhancement O Biofriendly  
 

 

About Green Plus®
- Kako radi Green Plus
®
- Health Safety Data

Fuel Enhancement
- Diesel
- Gasoline
- Marine

About Biofriendly
- Biofriendly Team
- News Releases

Biofriendly Blog

Kako radi Green Plus®

Metan je jednostavni ugljovodonik, koji grade 4 atoma vodonika i 1 atom ugljenika.

Ako kiseonik može da se veže uz svaki delić metana onda je u stanju da savršeno sagori, ako se uspostave tek 1-2 veze, onda se to neće desiti.

Zato se dešava, da se prilikom potpunog sagorevanja metana, stvara malo ili ništa zagađivača.

Sve se to može naći u svakom ugljovodoničnom nizu, na primer nafta i benzin imaju isti složeni ugljovodonični sastav.

Na žalost ovi ugljovodonični nizovi nisu pojedinačno odvojeni već formiraju zamršene skupove.

Zato se u gorivu, kiseonik teško može ili nikako ne može vezati za niz ugljovodonika.  reach all the fuel.

Zamršeni skupovi ugljovodoničnih nizova, samo po površini mogu da se vezuju sa kiseonikom, te tako ne sagorevaju potpuno i u celini.  fuel oil, etc., do not burn completely.

Stvaraju se izduvni gasovi ili dim iz auspuha, jer zbog nedostatka povezivanja sa kiseonikom, unutrašnjost skupova zamršenih nizova ugljenika nije izgorela. TAKO NAŠ NOVAC ODLAZI U DIM!

Kada Green Plus® uđe u gorivo, molekuli ovoga se katalizuju (ustrojavaju), a zamršeni nizovi ugljovodonika se olabavljuju.

Budući da su se razmrsili i oslobodili iz skupova, molekuli ugljovodonika se sada lako povezuju sa molekulima kiseonika. more readily exposed to oxygen molecules, creating a reaction.

To upotpunjuje proces sagorevanja. KORISNO SAGOREVANJE UŠTEĐUJE TROŠAK!

Posledice potpunijeg sagorevanja su: bolji učinak gorenja, korisniji utrošak goriva ( UŠTEDA!) i manje zagađenje vazduha.

 
 
 
 

Sitemap

Copyright 1997-2013 Biofriendly Corporation