LOW CARBON FUEL, LOW  EMISSION FUEL,

               CLEAN FUEL, ALTERNATIVE FUEL,              ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG,

     ÖKO CÍMKÉS ÜZEMANYAG KATEGÓRIA, TISZTA ENERGIA, NEXT GENERATION EU

BIOFRIENDLY GREEN PLUS HÍREK                                                nyelv választás

English - 中文 - Português Español -  Български - Deutsch - Français - Magyar - Italiano  - Српски-Hrvatska - Polska - Român- Pусский -  Shqipe - Slovenski - Suomen - Türkçe - 台湾 -  Українська  

CO, CO2, NOx, SOx, PMx, HC, THC, VOC,

O3, K Opacitás füst csökkentő hatóanyag,

emisszió csökkentő folyékony égéskatalizátor

SZMOGCSÖKKENTŐ, SZÉNLÁBNYOM CSÖKKENTŐ

 

Green Plus Fuel formula - emissziocsokkento folyekony egeskatalizator - premium uzemanyag hatoanyag

         Pályázat CO2 csökkentési jövedelemre

                   EUROPEAN GREEN DEAL

               ÖKO CÍMKÉS ÜZEMANYAGGAL

ENSZ Energia Átmeneti Üzemanyag Világprogram a Fenntartható Fejlődési Célok hatékonyabb teljesítéséért

Pályázat megnyitása: 2020.12.12-től

 

az ENSZ UNFCCC Éghajlatváltozási keretegyezménye, az üvegházhatást okozó gázok globális csökkentésére elfogadott Párizsi Klímamegállapodás 1995. December 12-én létrejött 5. évfordulója napján

 

PÁLYÁZAT CÉLJA    PÁLYÁZAT MENETE     PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS      PÁLYÁZATI SEGÉDANYAGOK

 

  

A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

- Az életbevágóan  riasztó, de pánikmentesen kezelt klímavészhelyzeti állapot csökkentése, az IPCC jelentésekkel való aktív közreműködés a felgyorsult éghajlatváltozás és globális felmelegedés mérséklésére és a meglévő leggjobb gyakorlatok alkalmazása a fenntartható fejlődési célok figyelembevételével az energia átmeneti időszakban is.

 

- A szén-dioxid kvóta (ETS) és más üvegházhatást okozó gázok kereskedelmének kiegészítése valós, mindenki számára látható üvegházhatású gáz csökkentés tevékenységgel.

 

- A nem irányító szereppel felruházott népesség bevonása a dekarbonizációs társadalmi felelősség vállalásba, a felismerés ösztönzése, az éghajlatvédelmi - egészségvédelmi - járvány megelőzési - teljesítmény bérezési összefüggésekre való ráébresztés a mindennapokban való cselekvések közepette.A vállalati CSR  kiegészítése és alulról való kezdeményetésének erősítése a  fenntarthatósági tudatosség ébresztése.

 

- A felelős vezetők és tulajdonosok munkájának és érdekeinek azonosítása az alkalmazotti érdekkel, a közösségi összefogás, partnerség, fenntarthatóság, hatékonyság közös céljainak hangsúlyozása.

 

- Tiszta energia bevonás az energiafelhasználásba, energiahatékonyság növelése együttesen a levegőszennyező anyagok, az üvegházhatást okozó anyagok és gázok termelődésének csökkentésével.

 

- Az ENSZ Energia Átmemeti Üzemanyag Világprogram, az EU Zöld Üzlet program, az EU Next Generation program és az energia adókhoz , a Nemezeti Éghajlatvédeli Stratégiához, a Klíma és Energiapolitikai Cselekvési tervhez kapcsolt energiahatékonysági intézkedések, direktívák, rendeletek, kötelezően végfelhasználónál kimutatható megtakarítások támogatása, elősegítése.

 

- A közlekedés -. szállítás, az erdő- és  mezőgazdaaság, az ipari,  önkormányzati és szolgáltató tevékenységek zöldítése, alternatv és tiszta energiák felé tájolása és felléptetése a klímaváltozás ellen.

 

- Zöld és Energia Átmeneti alapok visszaforgatása energiahatékonysági és nevelő célzatú energia átmeneti programok.ba.

 

- Szénlábnyom csökkentő minősítések, zöld certifikációk kiállítása az alkalmazottak aktív közreműködésével az intézetek, intézmények, vállalkozások, vállalatok, önkormányzatok, kormányzatok számára. valós szénlábnyomcsökkentő intézkedésekkel, cselekvésekkel és ellenőrzésével.

 

- Öko-innovációs. energiahatékonysági, fenntarthatósági fejlesztések, beruházások támogatásának előkészítése.

 

- Az egy perspektívából való lokális és globális szemlélet kiszélesítése. Az időjárás szélsőségeinek okolása helyett a globális felmelegedést okozó és abból is adódó műszaki problémák és a szervi megbetegedések  okaira való rávilágítás, a vállalatok, vállalkozások, imtézmények (allergiát, asztmát, szív-, tüdő-, ér- és vérkeringési zavarokat, sztrókot, rosszindulatú daganatokat, baleseteket és halált okozó füst és károsanyag) kibocsátási csökkentésének figyelésével, leegyszerűsített könnyen kalkulálható formában, a CO2 változáshoz kötve határozzák meg,  ebből eredő gazdasági előnyhöz juttatva a pályázó vállalkozását, vállalatát, intézményét, önkormányzatát.

 

- Az elméleti teóriák, stratégiák és előkészítések felgyorsítása és kiváltásuk azonnali gyakorlatii megoldásokkal.

 

- Nevesített szénlábnyom csökkentő, szénlábnyom semlegesített,  zéró emissziós törekvések egy irányba fókuszálása és összekapcsolása kézzel fogható eredményekhez, zöldre festés és probléma halogatás nélkül,

 

- Önkormányzati "Smart City", "Green City", Fenntartható Városok és Települések", Klímabarát Települések", Energiahatékony Önkormányzat", Körforgásos Gazdaság", "Egészséges Munkahely", Tiszta levegő - barát település" "Zéró Emissziós Program", Zöld Busz program", Alternatív Üzemanyag", "Tiszta Diesel", "Ultra Alacsony károsanyag kibocsátású diesel",  "Energia biztonság", "Energiafüggőség csökkentő" törekvések támogatása és elősegítése.

- Programsorozat elindítása, a tudatos energiafelhasználáson keresztüli, a bolygónkon való létfeltételek megbecsüléséhez.

 

- Pénzbeni juttatással és teljesítmény arányosan fizessen a nem pazarlásért, azért fizet, hogy takarékoskodjunk, azért fizet, hogy tervezzünk, azért fizet, hogy résztvegyünk az energiia átmenetben, ami út a zéró emissziós kibocsátású energiafelhasználás felé és eszköz az azokkal valő működések megteremtéséhez,  beszerzéséhez.

 

- Az egymásra épülést és egymásból következőséget erősítse, a rendszerbeli oko-okozati összefüggésektól a napi ténykedések és feladatok szintjéig.

 

- megelőzze a nemzeteket érő és emberi faj fennmaradásához szükséges globális korlátozások bevezetését és tartós kivitelezését a földi ökoszisztéma helyreállítása érdekében. Lehetőséget biztosít az egyes emberi és vállalati összefogásra a fenntarthatósági állapotok stabilizálásáért a zéró emissziós energiafelhasználási és vagy a szénlábnyom semleges időszak bekövetkeztéig

 

-  Elősegítse más kimutatási kötelezettségek, mint a végfelhasználónál nyomonkövethető és kimutatható energia nmegtakarítást és az összehasonlításokhoz szükséges alapismereteken túl a bizonyíthatóság és hitelesség alapjait megteremtse.

 

- Kapacitás - bérezés egyensúly megteremtése, a CO2 kibocsátás csökkentés kézzel fogható értékének felismertetése..

 

- Látókörbe helyezze az európai Unió, Parlamet és Bizottság klímavédeélmi és energiapolitikai munkájának állását, felvértezze azt gazdasági motorokkal, mivel a 2030-ra a korábban előirányzott (COM/2020/562 final EUR-Lex - 52020DC0562 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 55%-os nemzetközi kibocsátás csökkentési célok helyett 2020.október 8-án az Európai Bizottság 60%-os csökkentéses módosítás mellett döntött (parlament.hu ENERGIAHATÉKONYSÁG2) a Módosítás 82 Rendeletre irányuló javaslat 7-es cikk-ét is beleértve Elfogadott szövegek - Európai Klímarendelet ***I - 2020. október 8., Csütörtök (europa.eu) „

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/2002 IRÁNYELVE (2018. december 11.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek irányelvei alapján kötelező tanúsított energia megtakarítást kell elérni. ’”1) Az energiaszükségletcsökkentése egyike „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat- politika keretstratégiája” című, 2015. február 25-i bizottsági közleménnyel létrehozott, az energiaunióra vonatkozó stratégia öt dimenziójának.

 

Az energiahatékonyságnak a teljes energiaellátási láncban – beleértve az energiatermelést,-szállítást, -elosztást és -végfelhasználást – történő javítása kedvező hatást fog gyakorolni a környezetre, javítani fogja a levegőminőséget és a közegészséget, csökkenteni fogja az üvegházhatásúgáz- kibocsátást, az Unión kívülről származó energiaimporttól való függőség csökkentése révén javítani fogja az energiabiztonságot, csökkenteni fogja a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeit, hozzá fog járulni az energiaszegénység enyhítéséhez, valamint nagyobb versenyképességet, több munkahelyet és az egész gazdaságra kiterjedő megnövekedett gazdasági tevékenységet fog eredményezni, ezáltal javítva a polgárok életminőségét. Ez összhangban van az energiaunió keretében tett uniós kötelezettségvállalásokkal és az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. Konferenciáját követő, az éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi Megállapodással (4) (a továbbiakban: a Párizsi Megállapodás) létrehozott globális éghajlatvédelmi menetrenddel, amely arra irányuló kötelezettségvállalást tartalmaz, hogy az iparosodás előtti szinthez képest a globális átlaghőmérséklet növekedését jóval 2 °C alatt kell tartani, és törekedni kell a hőmérséklet-növekedésnek az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C-ra való korlátozására.” Az irányelv 7) cikkre vonatkozó kötelező energiahatékonysági rendszerek alkalmazásához d) a rendelkezésre álló legjobb és naprakész tudományos bizonyítékok, beleértve az IPCC, az UNEP az IPBES, az ECCC és lehetőség szerint a tagállamok független nemzeti éghajlat-politikai tanácsadó szerveinek legfrissebb jelentéseit;

 

A globális felmelegedés és klímaváltozás emberi tevékenységre tovább gyorsult globális folyamata minden egyes embert felelőssé tesz a globális felmelegedési folyamat és a klímaváltozás lassításában. Az ilyen hamar nem várt másfél Celsius fokos globális hőmérséklet emelkedés előrevetítette a maximum 10 éves lehetőséget 2030-ig a 2°C elérésére és túl nem lépésére, mely érték önmagában is többszörös és nagyobb mértékű extrém időjárás eseményekkel, katasztrófákkal jár felborítva a gazdasági, logisztikai, ingatlanpiaci, mezőgazdasági terveket és ellátási biztonságot, de önhatványozó módon további be nem látható veszélyeket generál, amint a 2°C globális hőmérsékleti értéket túllépjük.

 

A fenntarthatósági célokat Párizsban megállapították és Éghajlatvédelmi egyezményként aláírták (https://www.ksh.hu/sdg), számos eszközt a célok elérése érdekében rendelkezésre bocsátottak, melyben közös szerepvállalása van az egyes nemzeteknek és az egyes embereknek is. Ilyen az ENSZ Kormányzati Vezetőket, Kormányokat, Nemzetközi Hatóságok Vezetőit és Nemzetközi Hatóságokat Képző és Kutató Intézetei által is bevizsgált és erre a célra minősített, kijelölt éghajlatvédelmi megoldás, a 2020-2030 Energia Átmeneti Üzemanyag Világprogram legszigorúbb kritériumait teljesítő és ENSZ ECO címke tanúsítványával ellátott ENSZ (CIFAL, UNITAR) által ajánlott Green Plus Fuel technológia is. Cél a zéró emissziós és szénlábnyom mentes energia használat lerövidebb időn belüli elérése és az addig tartó energia átmeneti időszakban a leghatékonyabb és leggyorsabban eredményt mutató fenntartható megoldások alkalmazása, mint a világ első ECO-ÖKO címkés Green Plus üzemanyag terméke. Erre az átmeneti időszakra szól az emberiség lehetősége, a kormányok, vállalatok, egyes emberek lehetősége. Cselekvéseiktől függ, kell-e drasztikus módon beavatkozni a világ vérkeringésébe vagy nem.

 

Habár az olajlobby a világ második-harmadik legerősebb globális irányítója, Klímavészhelyzeti forgatókönyvek is léteznek, ma ezek alapján él vagy korlátozódik a lakosság, működnek a vállalatok és a kormányok, melyek meghatározzák hányszor és milyen mértékű globális leállásokat, kényszerítő folyamatokat és karanténokat kell biztosítani, ha az éghajlatvédelmi cselekvési sorozatok lassúak vagy késnek. Edukációs és élményszerű (pozitív - negatív) motivációs utakon kell felgyorsítani a tényleges aktivitást az eredmény eléréshez, a túlélési képesség és esély megteremtéséhez: Kapacitás és leterheltség egyensúlyozó külső megbízással segítjük most a vállalatokat, vállalkozásokat, intézményeket.

 

-

 - Nincs Önnek befizetendő pályázati díj, a pályázati díjat a Felismerési Projekt intézi

                        - Nincs elbírálási díj, az elbírálási díjakat a Felismerési Projekt intézi

                        - Önnek többszörös hasznot hoz és kell hozzon a pályázat, hogy megérthesse,

       megéri törődni

                                  - az energiahatékonysággal,  

                                 - a klímaváltozás lassításával,

                                 - az egészsége erősítése érdekében a levegőminőség javításával.

 

   Megtakarításon felüli jövedelemre + ENSZ felminősítésre pályázhatnak a cégek és munkatársaik.

    Pályázati feltétel: fosszilis vagy bio-üzemanyag használat

   és annak felminősítése Energia Átmeneti Üzemanyag,

   Öko címkés üzemanyag minősítésre, melyet a Green Plus Csoport által könnyen érvényesíthet.

 

megfizethető és tiszta energia az energia átmeneti időszakban

 

   Az ECO-ÖKO Címkés Energia Átmeneti Üzemanyag minősítéshez a megrendelő lap letöltése:

https://www.greenplusfuel.com/green_plus_megrendelo_iso_14001_18001_26001_50001-hez.pdf

 és kitöltése után erre a címre kúldje a megrendelést: (rendeles kukac greenplusfuel.com )

 

A pályázatban résztvevő vállalkozások, intézmények, cégek személyek a "CO2 csökkentési Felismerési Projekt" szöveget kell beírják a megrendelő lap kedvezmény kategória sorába, mely 9 Ft + áfa kedvezményre jogosítja a pályzatban résztvevőt. A pályázati beszerzési kedvezmény csak a megbízási díjakhoz kötött szerződési időszakra szól.

 

Túl a cégnek többszörösen megtérülő zöldbeszerzésen, a pályázat lehetőséget és fizetést biztosít a cégben dolgozók részére:

 

    1 Ft és 8 Ft között / liter üzemanyag CO2csökkentés arányos díj jár a szén-dioxid csökkentő cégnek hasznot hozó munkatárs(ak)nak,

 

a cég pedig használhatja az ENSZ ECO minősítést és Energia Átmeneti Üzemanyag logot az üzemanyag kútjain, üzemanyag tartályain, levelezéseiben, ajánlataiban, pályázatoknál, szerződéskötéseknél.

 

ENSZ Energia Átmeneti Üzemanyag Öko Címke

 

 A Green Plus logot, ÖKO Címkés Energia Átmeneti Üzemanyag emblémát, és a UNITAR, CIFAL logot, csak a szerződöttek használhatják, a jogosultatlan használatáért kártérítési felelősséggel tartoznak a logo használara nem jogosultak!

 

 

Az éves szerződésekhez tartozó céges Zöld Certifikáció (Eco-Innovációs, Energiahatékonysági és Fenntarthatósági tanúsítvány), éves üzemanyag felminősítésekre szól, melyet a Green Plus Fuel technológia használatával lehet kiérdemelni.  Pályázatokban,  tenderekben, szerződéskötéseknél plusz pont, már nyertek Green Plus használattal munkákat, szerződéseket, a kötelező elbírálási szempontok közül számos teljesítése miatt.

 

pályázati elbírálási szempont a levegőminőség javítás

 

Számos céges (egészségügyi, műszaki, anyagi, vagyonvédelmi) kockázat és kiadás csökkentése mellett a céget működtető munkatársak anyagi elismerése a következőképpen alakul:

 

Példa egyszerűsítve:

   100 000 liter gázolajnál ez 184 800 Ft-nál, 1 millió liter gázolajnál 1,848 millió Ft-nál kezdődik a bérszámfejtett és járulékokkal csökkentett megbízási díj vagy a  + áfás számla díj külső Felismerési Projekt forrásból, azoknak a munkatársaknak, akik a 2020-2030 Energia Átmeneti Üzemanyag Világprogramhoz kapcsolódnak a megbízási szerződéssel.

 

Minimum és maximum korlátozás nincs a javítandó, felminősíthető üzemanyag literjére vonatkozóan.

 

Minimum megbízási díj a tüzelőanyag szerinti széndioxid kibocsátás csökkenés, használva a CO2 kg mennyiségi szorzót a tüzelőanyag kilogrammra vagy litterre vonatkozóan a 7%-os ECO címke tanúsítvány alapján.

 

CF = ETF liter x CO2 kg x (RQF%/10)

 

E képlet alapján számolhatók ki a díjak, amelyet a letölthető dokumentumban talál.

Tájékoztató pdf letöltése itt: megbizasi_szerzodeshez_tajekoztato_2.0.p

megbízási szerződés letöltése itt megbizasi-szerzodes-minta-2.0.pdf

      palyazok kukac transitionfuel.net  címre lehet küldeni a kitöltött megbízási szerződéseket

      és a  megrendelő lapot

 

Javul a cég versenyképessége, csökkennek a kiadások, és a CO2 kibocsátás az öko címkés üzemanyag használattal és minősítéssel, mely segíti a Párizsi Klímaegyezményben vállalt Fenntartható Fejlődési Célok hatékonyabb és gyorsabb elérését.

fellépés az éghajlatváltozás ellen széndioxid csökkentés arányos megbízási díjjal

Szennyezési pontforrásoktól CO2 kvótát is vásárol a Green Plus Csoport.

 

FELISMERÉSI PROJEKT A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN

 

Az ENSZ Energia Átmeneti Üzemanyag Világprogramban a Felismerési projekt célja, hogy saját bőrünkön érezve lássuk be, az éghajlatvédelem hosszú és rövid távú gazdasági előnyökkel is jár és erősíti az ellátási láncok biztonságát, csökkenti a globális felmelegedéssel járó anyagi és egészségügyi rizikókat, természeti és járványügyi katasztrófákat, melyben minden egyes embernek felelőssége és aktív szerepe van.

 

A közösségek, kerületek, önkormányzatok életére jelentősen kihat és kölcsönhatásban van az adott terület, régió egészségügyi, gazdasági és versenyképességi mutatójára, gondolkodási sebességére és kockázatfelismerési sebességére, reakcióidejére a levegő minősége, a levegőszennyezés mértéke, melyben a közelben dolgozó vállalatok tevékenykednek és változtatják meg a fenntarthatósági feltételeket.

fenntartható városok és közösségek az energia átmenetben

Megjegyzés: a transition angol szó átmenetet, átalakulást jelent.

 

Az energia átmeneti üzemanyagok szerepe az átmeneti időszakban létfontosságú, nem a jövőbeni megoldásokra tolja el a KLÍMAVÉSZHELYZETI felelősséget, hanem a jelenlegi energiahatékonyság javításáért és a levegőszennyező és káros anyagok minél nagyobb arányú csökkentéséért felelnek.

 

Hogyan működik a pályázás, pályázat, díjazás?

 

     A pályázatban a megrendelt és használt üzemanyagok felhasználás ellenőrzését végző munkatársak a saját kimutatási rendszerüket használva végeztek eddig is és végezhetnek ezután is kimutatásokat. Ha igényeltek külső alvállakozókat erre vagy külső megbízottakat, az a pályázatot nem akadályozza. A megbízási díjat a megbízott részére fizeti ki az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz kapcsolt  Felismerési Projekt a hivatalos elszámolás szerint.

 

A vállakozások, vállalatok a korábbi üzemanyag beszerzési szerződéseiket folytathatják, de köthenek új szerződéseket is más beszállítókkal.

 

Tehát minden a szokásos módon zajlik a cég életében, viszont a cég hatékonyságát külső anyagi forrás segíti  a pályzatban résztvevők számára.

 

Az egy év vagy 1 szerződési időszak alatt feljavított és felminősített Energia Átmeneti Üzemanyag használathoz járó ellenőri díj alapja a 7%-kal számolt CO2 kibocsátás csökkentési díj tüzelőanyag fajta szerinti szorzója a szerződés szerinti üzemanyag mennyiséggel.

 

    7% feletti szén-dioxid csökkenés azaz tüzelőanyag fogyasztás csökkenés díjazása

 

A további megbízási  díjak kifizetéséhez a kimutatásoknak legalább 3 fő elemet kell tartalmazniuk:

 

  -  az elhasznált liter üzemanyag mennyiségét és fajtáját

     (például 7% biotartalmú benzin 15400 liter és 5% biotartalmú gázolaj 432 110 liter)

 

  - az elhasznált liter üzemanyag mennyiséggel működtetett üzemórákat és vagy kilométereket

    (például 12104 km 95-ös benzin, és 3211 km 98-as benzin vagy 32988 km gázolaj és 60011 üzemóra gázolaj)

 

  - legjellemzőbb terhelési értéket (áramtermelés, vagy gőztermelés, vagy tonna terhelés, vagy hektár,  vagy fúrási mélység vagy repülési magasság, árral szemben megtett mérföld/kilométer, propellerrel hajtott üzemidő,  meteorológia adatok, geo adatok, utaslétszám, stb.)

 

  A több mint 600 üzemanyag fogyasztást és ellenőrzést befolyásoló paraméter közül az irányadó terhelési jellemzőket a kimutatások megjeleníthetik, mely zavaró adathalmaz lehet  a cégvezetés számára, de hab a tortán és óriási segítség egy energiahatékonysági ellenőrzést végző auditornak.

 

    A pályázatba azokat az adatokat szolgáltatja a kimutatást végző személy, amelyekkel a pályázatban részt kíván venni, tehát lehet a fenti 3 fő vagy ennél több adat is, hogy pontosabb legyen az összehasonlítás.

Ez a feltétele az ellenőrzésidíjon felüli további különdíjazásnak. Kimutatások nélkül csak az ellenőrzési díjat kapja meg a megbízott. A pályázat motivációs erejét a kimutatások alapján a 7%-on felül javuló CO2 kibocsátás csökkentés további javulásában és annak további díjazásában látjuk, mely egyenesen arányos egymással. Amennyi széndioxid kibocsátás csökkenést ér el a cég / vállalkozás / vállalat / intézmény, 7%-on felüli értékek kimutatásakor a tüzelőanyag fajtája szerinti elfogadott keletkező széndioxid csökkenés szerinti további teljesítmény arányos díjat kap (nak) a megbízott(ak).

 

     Miért kell ellenőrizni az energia átmeneti üzemanyag használatát?

    

Az Öko Címkés Energia Átmeneti Üzemanyag kategóriát megszerző üzemanyag (Green Plus tartalmú üzemanyag) jelentősen alacsonyabb emisszióval és jobb energiahatékonysággal üzemelteti a motorokat, kazánokat, turbinákat. Nemzetközi és hazai tapasztalatok alapjána mindennapi életben az ellenőrzött dolgok biztosabb és hatékonyabb eredményeket szülnek.

 

Az ellenőrzést ezért különösen nagy hangsúllyal kell figyelembe venni, legyen pontos és szabályos és folyamatos a beérkező és felhasználandó üzemanyagok feljavítása, mely az odafigyelést és a valós használat regisztrálását igényli.

 

Adott esetben feljegyzést kell készíteni, ha az elhasznált üzemanyag a tévesztés vagy mulasztás miatt csak hagyományos szabványnak felel meg és nem teljesíti az energia átmeneti üzemanyag szabvány kategóriát, az öko címkés minősítést, mert nem volt ott, akinek a feljavítást meg kellett volna oldania, vagy nem rendeltek megfelelő mennyiségű Öko Címke komponenst a teljes mennyiségű üzemanyaghoz és annak hiánya miatt nem teljesültek az Energia Átmeenti Üzemanyag szabvány kategória kritériumok.  Ekkor az adott kezeletlen mennyiségre nem számolható el a 7%-os CO2 csökkentés és 7%-os energia hatékonyság javulás. Javasolt az okosadagoló beszerzése, mely megelőzi az ilyen hibalehetőségeket.

Belső vállalati kimutatásokat és az ellenőrzést végző személy munkáját segítik a vagyonvédelmi, monitoring, ellenőrzési, diagnosztkai és feketedoboz rendszerek, melyek beüzemeltetéséhez és célirányos használatukhoz szükség esetén tájékoztatást, segítséget is adunk.

 

   Ki lehet ilyen kimutatást végző személy, ellenőrzést végző személy a pályázatban?

 

A munkatársak közül bárki, akinek hozzáférési jogosultsága van az energetikai adatokhoz. Nem szükséges energetikai auditor képzettség vagy minősítés. Hosszútávon viszont nagy segítség az ISO minősítésekhez, energiahatékonysági auditokhoz, végfelhasználónál kimutatható kötelező energia megtakarításokhoz, ha ezek az adatok összeállítva már rendelkezésre állnak. Végezheti cégvezető, ügyvezető, beszerzési igazgató, energetikus, üzemanyag kiadásért felelős személy, logisztikai vezető, nem pozíció függő és nem tulajdonoshoz kötött a pályázat szempontjából a megbízási szerződés kinevezettje, a feltétel a cég vagy vállalkozás  energetikai adataihoz való hivatalos hozzáférési jogosultság, hiszen enélkül nem tud az energia adatokkal dolgozni.

 

    Hány ellenőr és megbízott lehet egy cégen belül, hány megbízási szerződést kell kötni, hány pályázó legyen?

 

    A megbízási szerződés egy cégre vagy vállalkozásra vagy intézetre vagy intézményre vagy válllatra szól, annak széndioxid kibocsátásának csökkentésére, a megbízottak száma egy szerződésen belül több személy is lehet. Több megbízott egy szerződésen belüli teljesítésekor a széndioxid kibocsátás csökkenés, azaz a dolgozók számára egyszerűbben a tüzelőanyag felhasználás csökkenés össuessége alapján kerül kifizetésre az ellenőri díj egyenlő elosztásban, függetlenül attól, melyik megbízott mennyi időt töltött a feladattal, a feladatok közös végrehajtását együttesen, együttes felelősséggel kell megoldaniuk.

 

A Felismerési projekt céljai között az összefogás és közös munka, partnerség az együttműködésben (SDG17) szintén hangsúlyos elem.

 

partnerség a célok eléréséért öko címkés üzemanyaggal

 

    Adó csökkentő tényező

 

Ugyancsak segítség a pályázó cég számára, ha a kötelezően befizetendő adóból kívánja leírni az energiahatékonyságot javító célú beruházásait, fejlesztéseit, ha ezek az adatok kigyűjtve rendelkezésre állnak, nyomonkövethetőek.

 

öko címkés üzemanyag tanusító okos oszlopok - GreenBOT-ok

 

Energia megtakarítási kötelezettség segítése

 

A nyomonkövethetőség és kimutathatóság alapfeltétele a végfelhasználónál kimutatható kötelező energia megtakarításnak. A program segíti az Európai Bizottság által támasztott követelmények hatékonyabb teljesülését a KormányzatiVezetőket, Kormányokat, Nemzetközi Hatóságokat, és azok Vezetőit Képző és Kutató Intézetek által tett ENSZ stratégiai Energia Átmeneti Üzemanyag kategória megjelenítésével és alkalmazásával.

 Javasoljuk olyan rendszerek használatát, melyek terhelési jelleget is mérnek a későbbiekben is védhető adatok alátámasztására. Ilyen például a 3B Green Plus okosadagoló telematikai, diagnosztikai monitoring fekete doboz kontroll rendszer, mely tudás szintjét, kivitelét, műszaki tartralmát a cég saját igényei szerint a beszereléskor megadhatja és ezt követően az igények szerint kérheti további okosítását vagy butítását. Támogatása adóügyi szempontből díjmentessé teszi a fejlesztési irányú zöldbeszerzést, havi költsége az adatforgalom.

 

tüzelőanyagokhoz  Greeen Plus gyulladás- és égéskatalizátor automata adagolása

 

Valamennyi adatot a GDPR szabályai szerint kell kezelni, mely vonatkozik a pályázat kiíró Green Plus Csoportra és a pályázatot benyújtó cégre, munkatársra.

 

üzemanyag fogyasztás összehasonlításhoz több adatra is szükség van

 

Ha segítesz a vállalatodnak, nem csak fizetést kapsz, hanem külön megbízási díjat is

 

A pontosabb kimutatás tovább gazdagítja a céget és a kimutatást végző munkatársat,. 8% és ennél nagyobb terhelés arányos üzemanyag fogyasztás csökkenést kimutató munkatársak nem csak a cégvezetés bizalmát, elismerését, esetleg további anyagi elismerését vívhatják ki, hanem az ENSZ Felismerési Pojekt külső forrásából is díjazottá válnak CO2 kibocsátás csökkentés arányosan az üzemanyag fajták szerint. Ezért az alap 1-2 Ft/ üzemanyag liter ellenőrzési díjon felül további 1-2-3-4-5-6 Ft-okat kapnak literenként, ahogy csökken a CO2 kibocsátás és ezzel együtt az üzemanyag fogyasztás is az Öko Címkés Energia Átmeneti Üzemanyag használat során.

felelős fogyasztás és termelés a felismerési projektben

 

Hatóságilag hitelesített egészségügyi, műszaki javulással csökken a klímaváltozás sebessége

 

Az Öko Címkés üzemanyag használat segít ebben, a korábban használt szabványos üzemanyagokat kell továbbra is használni, kézi vagy automata okosadagoló rendszer segítségével pedig a szabvány szerinti előírt bekeverési arányban az üzemanyagot kondicionálnia Green Plus formulával, Biofriendly Green Plus környezetbarát folyékony gyulladás és lgéskatalizátorral.

 

A hosszú ideje jótékony és minősítetten élettartamnövelő hatást egyaránt érvényesíthi az üzemanyagra, a motorokra, kazánokra, turbinákra és az embetrre, emberi egészségre is a Green Plus Fuel technológia. Kockázatmentesen használják üzemanyag finomítók, üzemanyag terminálok, benzinkutak, szállítási, mezőgazdasági, bánya és építőipari cégek, önkormányzatok, magánszuemélyek közvetlen rendeléssel illetve néhány államban rendelet szerint kötelezően minden tankolásnál.

 

levegőminőség javulása egészségügyi javulással járt

 

EU energiamegtakarítási kötelezettség

 

Az Európai Uniós dierktívák kötelező energia megtakaríást írnak elő minden tagállam részére https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_neeap_2017_hu.pdf melyet 2020-ra tervezett a Magyar Kormány is frissíteni. Várhatóan 2021 márciusára kerül a rendelet érvényesítésre, de finomhangolások után még késhet. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/article7_hu_hungary.pdf a további javaslatok elfogadása https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0253_HU.html függvényében.

 

A 7. cikk ír hosszan arról, hogy elsősorban a nagyvállalatokat bünteti, készteti az energiahatékonyságra és annak előirányzott évi 7%-os javulása a CO2 kibocsátás csökkentésben messze elmarad a rendeletekben való alkalamásról.

Az ENSZ Felismerési project ezen továbblép, idő már nagyon kevés van 2030-ig klímavészhelyzetben és ösztönzőket épít be a valós és nagyobb arányú CO2 kibocsátás elérésére.

 

 

A program további célja, hogy megelőzze a nemzeteket érő és emberi faj fennmaradásához szükséges globális korlátozások bevezetését és tartós kivitelezését a földi ökoszisztéma helyreállítása érdekében.

 

Lehetőséget biztosítaz egyes emberi és vállalati összefogásra a fenntarthatósági állapotok stabilizálásáért a zéró emissziós energiafelhasználási és vagy a szénlábnyom semleges időszak bekövetkeztéig.

 

 

Bíró Péter

ENSZ Energia Átmeneti Üzemanyag Projekt menedzser

Green Plus Group

+36 30 33 22 666

 

Green Plus Fuel formula
- emissziocsokkento folyekony egeskatalizator
- premium uzemanyag
hatoanyag Green Plus okosadagoló rendszer ENSZ ECO Energia Átmeneti Üzemanyag használati igazoláshoz

 

 

Green Plus Fuel

Green Plus-ról

Webáruház Eredmények Üzemanyag fogyasztás teszt szolgáltatás Karrier

 

 

 

 

Megoldások egy Zöldebb Bolygóért

A Green Plus a tüzelőanyagok égéskatalizátora

- kézi adagolás

   vagy automamata okosadagoló diagnosztikai    monitoring, telemetikai kontroll rendszer

   (fekete doboz)

-Üzemanyag feljavító
- Hogyan mûködik?
- Hogyan használom?

-
Gyakori kérdések
-
Egészségügyi
és    műszaki
  
biztonsági adatok

-
Kisgépek, motorok
-
autó
-
Busz
-
Kamion
-
Mezőgazdasági
és bányagépek

-
Vonat
-
Hajózás
-
Rakéta és JET

-
Finomítók, benzinkutak  AGIPPETROLINA PLATINUM+

 

- Bio üzemanyagok
-
Diesel
-
Benzin
-
Szén                 okosadagoló szénerőművekhez

 

Gáz

- Vásárlás

-
Elérhetõség

-
Biofriendly-rõl
-
Biofriendly Csoport
-
Biofriendly Blogt

- Hírek

 

- Green Plus Fuel a Facebookon

 

  

 

 

VIDEÓK

Equador video   Guadalajara video 1 video 2

 

    
   

Biofriendly the World Standard in Green Fuel Solutions

 

               VISSZA  A  PÁLYÁZATI  FŐOLDALRA

 

 

 

Szénlábnyom csökentésének fontossága életbevágó. A 2030-ig tervezhető karbon büdzsé nagyságrendileg 300 Gigatonna széndioxid kibocsátást enged meg a másfél fokos globális hőmérséklet emelkedés utáni plusz fél fok szinten tartásáig, ugyanakkor a fosszuolis (olaj, szén, gáz) készletek eladásának és vásárlásának igénye 2700 Gigatonna.

 
 
 
 
 

Sitemap

Copyright 1997-2021 Biofriendly Corporation

ENSZ felismerési project